Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Filtriraj kronološko
  2000     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024  
Filtriraj tematsko
  Antika     Antropologija     Arheologija     Arhitektura     Biologija     Botanika     Društvo klasikov     Ekonomija     Energetika     Esperanto     Etnologija     Filozofija     Fizika     Fizika, razno, antropologija     Geografija     Geologija     Gerontologija     Glasba     Izobraževanje     Kemija     Knjiga     Knjiga, Geografija     Književnost     Kultura     Latinščina     Literatura     Medicina     Poezija     Politika     Potopis     Pravo     Predstava     Psihologija     Razno     Razstava     Slikarstvo     Slovenija     Slovenska zgodovina     Slovenščina     Šolstvo     Verstva     Veterina     Zgodovina  
Išči        Zapri
14. Marec 2024

DR. BARBARA BAJD

Človečnjaki

KDO SMO, OD KOD PRIHAJAMO?

Knjiga seznani bralca z glavnimi predstavniki naših prednikov, kakšni so bili, kje so živeli in kako so se spreminjali. Pisana je kot pogovor med mamo in sinom, ki ima nekatere napačne predstave o naših prednikih, tako kot tudi marsikdo od nas. Ali smo se razvili iz opice, kdo so bili neandertalci?

Naši učni načrti vsebujejo le malo vsebin, ki obravnavajo zgodovino Zemlje in evolucijo človeka, ta knjiga pa mlajšim (in tudi starejšim) bralcem približa te vsebine. V knjigi tudi spoznamo, da preučevanje evolucije človeka še zdaleč ni zaključeno in da strokovnjaki še vedno odkrivajo nove najdbe in s tem dopolnjujejo znanje o naši preteklosti. Niso omenjene vse vrste in najdbe človečnjakov, saj bi bila knjiga preobsežna in preveč zahtevna za mlajše bralce.

Evolucija ne razloži samo anatomskih sprememb, ki so se dogajale v razvoju človeka, ampak pomaga razložiti tudi uspešnost človeške vrste. Napisana je bila z namenom, da učenci bolje spoznajo, kje in kdaj so živeli naši predniki, da smo danes vsi ljudje na Zemlji, kljub raznolikosti, predstavniki ene in edine vrste človeka in da bi nas morala raznolikost bogatiti, ne pa razdvajati. V njej so omenjeni tudi nekateri naši paleoantropologi, ki so preučevali najdbe v Sloveniji. Knjiga je bogato opremljena s slikami.

Knjiga je bila nagrajena z Zlato hruško za leto 2022, priznanje za izbrane odlične mladinske knjige.

Dr. BARBARA BAJD, mag., univ. dipl. biologinja

Barbara Bajd, z dekliškim priimkom Tiran, je bila rojena 24. septembra 1949 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Ljubljani, kjer je 1968 maturirala na klasičnem oddelku II. gimnazije (danes gimnazija Jožeta Plečnika). Istega leta se je vpisala na študij biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL). Diplomirala je 1976 in nato 1985 na Medicinski fakulteti magistrirala s področja biologije celice. 1993 je na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete UL doktorirala s temo Primerjava funkcionalne odvisnosti oblike kosti in delovanja mišic pri modernem človeku in neandertalcu. Dvakrat je bila na študijskem izpopolnjevanju v Veliki Britaniji (1994 na Univerzi v Leedsu, 1997/98 na Univerzi v Durhamu).

Zaposlena je bila na Inštitutu za biologijo človeka Medicinske fakultete UL (od 1977), od 1988 pa na Pedagoški fakulteti (takratni Pedagoški akademiji) UL, kjer je bila 1996–2002 predstojnica Oddelka za biologijo, kemijo in gospodinjstvo. 2001–09 je bila predsednica Upravnega odbora fakultete. Bila je še članica Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (2000–04), podpredsednica Sveta za stalno strokovno izobraževanje (2003–07) in od 2011 članica Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

1994 je bila izvoljena v naziv docentka, 1999 pa v naziv izredna profesorica. Poučevala je več predmetov, katerih vsebine so zajemale splošno biologijo, fiziologijo prehrane, biologijo in anatomijo človeka ter metodiko poučevanja biologije. Nekatere teh predmetov je predavala tudi na Univerzi na Primorskem (2003–06). Od 1995 je kot visokošolska učiteljica poučevala tudi na Filozofski fakulteti UL.

Od 1995 sodeluje pri pisanju učbenikov za osnovno šolo s področja naravoslovja in je soavtorica več učbenikov za osnovne šole od prvega do sedmega razreda. Sodelovala je še pri pisanju delovnih zvezkov in priročnikov za učitelje ter pisanju e-učbenikov za osnovno in srednjo šolo (Zgradba, raznolikost in soodvisnost živega pri pouku biologije). Je tudi soavtorica učbenika, ki je prilagojen za slabovidno mladino. Leta 2014 se je upokojila.

Prizadevala si je za uvajanje novih didaktičnih pristopov v slovenske učbenike. Mdr. je avtorica računalniškega programa Spoznajmo okolja ter didaktičnih knjižic Pojdimo k mlaki in Pojdimo k morski obali. V reviji Proteus je objavljala članke o najdbah človečnjakov in njihovem pomenu za razumevanje evolucije človeka.
 
Od leta 1995 piše knjige za osnovnošolske otroke s podočja biologije. Kot prva v slovenskem prostoru je začela s pisanjem t. i. bioloških ključev, didaktičnega pripomočka v obliki knjižic, ki omogoča samostojno učenje in spoznavanje značilnosti organizmov. Do sedaj jih je izdala 18. Ti ključi so
namenjeni predvsem osnovnošolskim otrokom za učenje natančnega opazovanja organizmov, za spoznavnje njihovih raznolikosti in pestrosti, za učenje razvrščanja, ki je ena temeljnih lastnosti naravoslovja, za učenje povezovanja organizmov z njihovim okoljem in da razvijajo ljubezen ter pravilen odnos do narave.

Prvih pet ključev (1996-1999) je izdala pri založbi Državna založba, drugih pet pa pri založbi Modrijan (2002-2005). Od leta 2012 jih pripravlja za založbo Hart. Iz zbirke knjig Utripi sveta je do sedaj izdala 12 knjig, 11 pri založbi Hart in eno pri Mladinski knjigi. Dve knjigi Človeška ribica (leta 2019) in Človečnjaki, kdo smo, od kod prihajamo (leta 2022) sta prejeli Zlato hruško, nagrado za poučne knjige. Dva ključa in dve knjigi (Gremo v Postonjsko jamo in Kranjska sivka) so prevedeni v angleščino.

Leta 1998 je s sodelavci prejela državno nagrado na področju šolstva, 2004 pa zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

 

Zadnja predavanja (2024)

18
Apr

Frančiškanska knjižnica v Ljubljani (1233 - obnovljena 2023)

Obisk Frančiškanske knjižnice
Ob 440. obletnici izida DALMATINOVE BIBLIJE in BOHORIČEVE SLOVNICE (1584) smo si v tej najstarejši delujoči knjižnici na Slovenskem ogledali originalne izdaje dragocenih dokumentov iz naše kulturne preteklosti.
14
Mar

Človečnjaki

DR. BARBARA BAJD
KDO SMO, OD KOD PRIHAJAMO? Predavateljica nam je predstavila svojo knjigo (2021), v kateri seznani bralca z glavnimi predstavniki naših prednikov, kakšni so bili, kje so živeli in kako so se spreminjali. Pisana je kot pogovor med mamo in sinom, ki ima nekatere napačne predstave o naših prednikih, tako kot tudi marsikdo od nas. Ali smo se razvili iz opice, kdo so bili neandertalci? Knjiga je bila nagrajena z Zlato hruško za leto 2022, priznanje za izbrane odlične mladinske knjige.
26
Nov

Ukrajina

PROF. DR. ALEŠ MAVER
Predavanje je bilo osredotočeno na vsebino te knjige, ki je leta 2023 izšla pri Mohorjevi družbi v Celju. Jedro predavanja je bilo enako kot v knjigi: prikaz najpomembnejših mejnikov zgodovine Ukrajine od začetkov do ruske agresije na celotno ozemlje te velike države.