Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Filtriraj kronološko
  2000     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     2023     2024  
Filtriraj tematsko
  Antika     Antropologija     Arheologija     Arhitektura     Biologija     Botanika     Društvo klasikov     Ekonomija     Energetika     Esperanto     Etnologija     Filozofija     Fizika     Fizika, razno, antropologija     Geografija     Geologija     Gerontologija     Glasba     Izobraževanje     Kemija     Knjiga     Knjiga, Geografija     Književnost     Kultura     Latinščina     Literatura     Medicina     Poezija     Politika     Potopis     Pravo     Predstava     Psihologija     Razno     Razstava     Slikarstvo     Slovenija     Slovenska zgodovina     Slovenščina     Šolstvo     Verstva     Veterina     Zgodovina  
Išči        Zapri
18. April 2024

Obisk Frančiškanske knjižnice

Frančiškanska knjižnica v Ljubljani (1233 - obnovljena 2023)

Letos se spominjamo 440. obletnice izida dveh, za naš narod, zelo pomembnih knjig. Obe sta izšli leta 1584. Ena izmed njih je Dalmatinova BIBILIJA, prvi slovenski prevod med 12 svetovnimi prevodi v sodobne jezike (po izumu tiska). Druga je slovenska slovnica Zimske urice (Arcticae horulae), ki jo je napisal Adam Bohorič, poleg Trubarja ustanovitelj šolstva na Slovenskem in dolgoletni ravnatelj prva latinske šole ter kasnejše klasične gimnazije v Ljubljani, ki se je ohranila skozi štiri in pol stoletja do današnjih dni. Naš mali narod, razdeljen med razne fevdalce, se je šele od leta 1550, od prvih Trubarjevih del dalje, začel zavedati svoje skupne identitete, Dobil je prvi knjigi v svojem jeziku, Abecednik in Katekizem, prve šole in redni pouk. Že 34 let kasneje pa celotni prevod Sv. Pisma in slovnico svojega jezika, kjer je bil uzakonjen Trubarjev črkopis. V pisavi, imenovani bohoričica, je pisal še Prešeren. Nato jo je zamenjala gajica.

Tokrat smo obiskali knjižnico, pinakoteko in zakladnico Frančiškanskega samostana na Tromostovju v Ljubljani in si z vodičem ogledali njeno bogastvo.

FRANČIŠKANSKA KNJIŽNICA V LJUBLJANI

Prenovljena knjižnica je ponovno odprla svoja vrata 23.11.2023. Frančiškanska knjižnica je najdlje delujoča knjižnična ustanova na Slovenskem, ki neprekinjeno deluje že 790 let (1233-2023). Na tej lokaciji je od 18. stoletja, svojo sedanjo podobo pa je dobila po potresu leta 1895. Obnovo je vodil graški arhitekt Raimund Jeblinger. V letih 2022 in 2023 je bila temeljito obnovljena in je od novembra 2023 z muzejem in pinakoteko prvič odprta širši javnosti. Iz samostana na Vodnikovem trgu so na lokacijo na Prešernovem trgu prenesli tudi vse knjige. Ne glede na to, da je knjižnica v Ljubljani obstajala že od leta 1233, se za ustanovitelja današnje šteje Žiga Škerpin, ki je zanjo pridobil tudi večino starejšega fonda. Gradnja in urejanje (poslikava) prostorov knjižnice je potekala med letoma 1733 in 1735, denar pa so prispevali dobrotniki, tudi Auerspergi. Škerpin je mnogo knjig prinesel iz svojih številnih vizitacij in potovanj, nekaj pa tudi kupil. Knjižnica danes hrani 70.000 enot, vključno z 20.000 enotami starejšega antikvarnega gradiva, hrani tudi 150 srednjeveških listin, pri čemer je najstarejša iz leta 1265, v hrambi pa je tudi 117 inkunabul. Med dragocenostmi so Dalmatinova biblija s Trubarjevim lastnoročnim podpisom in prvi izvod Krsta pri Savici s Prešernovim posvetilom.

Zadnja predavanja (2024)

18
Apr

Frančiškanska knjižnica v Ljubljani (1233 - obnovljena 2023)

Obisk Frančiškanske knjižnice
Ob 440. obletnici izida DALMATINOVE BIBLIJE in BOHORIČEVE SLOVNICE (1584) smo si v tej najstarejši delujoči knjižnici na Slovenskem ogledali originalne izdaje dragocenih dokumentov iz naše kulturne preteklosti.
14
Mar

Človečnjaki

DR. BARBARA BAJD
KDO SMO, OD KOD PRIHAJAMO? Predavateljica nam je predstavila svojo knjigo (2021), v kateri seznani bralca z glavnimi predstavniki naših prednikov, kakšni so bili, kje so živeli in kako so se spreminjali. Pisana je kot pogovor med mamo in sinom, ki ima nekatere napačne predstave o naših prednikih, tako kot tudi marsikdo od nas. Ali smo se razvili iz opice, kdo so bili neandertalci? Knjiga je bila nagrajena z Zlato hruško za leto 2022, priznanje za izbrane odlične mladinske knjige.
26
Nov

Ukrajina

PROF. DR. ALEŠ MAVER
Predavanje je bilo osredotočeno na vsebino te knjige, ki je leta 2023 izšla pri Mohorjevi družbi v Celju. Jedro predavanja je bilo enako kot v knjigi: prikaz najpomembnejših mejnikov zgodovine Ukrajine od začetkov do ruske agresije na celotno ozemlje te velike države.