Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Vodstvo

Vodstvo društva za obdobje 2019 - 2021

I. Upravni odbor:

Predsednica Društva klasikov in Upravnega odbora:
Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med. spec.
 
Namestnica predsednice:
Marinka Koželj Stepic, univ. dipl. inž elektrotehnike
 
Blagajničarka:
Katja Kraševec, dipl. francoščine
 
Člani:
1. Mirta Krulc Mokorel, univ. dipl. inž. arhitekture
2. Franjo Merše, univ. dipl. inž. elektrotehnike
3. Mag. Seta Oblak, univ. dipl. fizike
4. Janez Tomšič, univ. dipl. inž. elektrotehnike
 

II. Nadzorni odbor:

1. Ruža Jager, univ. dipl. inž. kemije, predsednica NO
2. Mag. Živka Črnivec, univ. dipl. fil. etnologije
3. Janez Žvokelj, univ. dipl. inž. metalurgije

III. Častno razsodišče:

1. Alenka Čibej, prof. glasbe
2. Marija Goričan, univ. dipl. pravnica
3. Mag. Ostoj Kristan, univ. dipl. inž. elektrotehnike
 
 
Vodnica pohodništva:

Marinka Koželj Stepic, univ. dipl. inž. elektrotehnike

Spletna stran:

Urednica: Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med. spec.

Fotografije:

Franjo Merše, univ. dipl. inž elektrotehnike

 

KONTAKT DRUŠTVA KLASIKOV

Naslov in sedež društva: Društvo klasikov, Prežihova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Elektronski naslov: drustvoklasikov@siol.net

Telefon: 00386 41 311 834

Spletna stranhttps://www.drustvoklasikov.com/si/