Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Vodstvo

Vodstvo društva za obdobje 2022 - 2024

I. Upravni odbor:

Predsednica Društva klasikov in Upravnega odbora:
Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med., spec. interne medicine
 
Namestnica predsednice:
Nataša Belopavlovič, mag., univ. dipl. pravnica
 
Blagajničarka:
Katja Kraševec, dipl. francoščine
 

 

I. Upravni odbor

1. Nataša Belopavlovič, mag., univ. dipl. pravnica
2. Barbara Bajd, dr. sci., univ. dipl. biologije
3. Marinka Koželj Stepic, univ. dipl. inž. elektrotehnike
4. Katja Kraševec, dipl. francoščine
5. Peter Legiša, dr. sci., univ. dipl. inž. tehnične matematike
6. Franjo Merše, univ. dipl. inž. elektrotehnike
7. Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med., spec. interne medicine 

 

II. Nadzorni odbor:

1. Bojan Grobovšek, mag., univ. dipl. sociolog
2. Ruža Jager, univ. dipl. inž. kemije
3. Aleksandra Pirkmajer Slokan, univ. dipl. prof. angleščine in predmetna učit. latinščine 

III. Častno razsodišče:

1. Ostoj Kristan, mag., univ. dipl. inž. elektrotehnike
2. Seta Oblak, mag., univ. dipl. fizike
3. Janez Žvokelj, univ. dipl. inž. metalurgije

 
 
Vodnica pohodništva:

Marinka Koželj Stepic, univ. dipl. inž. elektrotehnike

Spletna stran:

Urednica: Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med. spec.

Fotografije:

Franjo Merše, univ. dipl. inž elektrotehnike

 

KONTAKT DRUŠTVA KLASIKOV

Naslov in sedež društva: Društvo klasikov, Prežihova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Elektronski naslov: drustvoklasikov@siol.net

Telefon: 00386 41 311 834

Spletna stranhttps://www.drustvoklasikov.com/si/