Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Vodstvo

Vodstvo društva za obdobje 2016 - 2018

I. Upravni odbor:

Predsednica Društva klasikov in Upravnega odbora:
Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med. spec.
 
Namestnica predsednice:
Marinka Koželj Stepic, univ. dipl. inž elektrotehnike
 
Blagajničarka:
Katja Kraševec, dipl. francoščine
 
Člani:
1. Mag. Živka Črnivec, univ. dipl. fil. etnologije
2. Franjo Merše, univ. dipl. inž. elektrotehnike
3. Mag. Seta Oblak, univ. dipl. fizik
4. Dr. Borut Pretnar, univ. dipl. inž. metalurgije
5. Janez Tomšič, univ. dipl. inž. el.ektrotehnike
6. Prof. dr. Matija Tuma, univ. dipl. inž. strojništva
 

II. Nadzorni odbor:

1. Ruža Jager, univ. dipl. inž. kemije, predsednica NO
2. Dr. Janez Sušnik, univ. dipl. inž. fizike
3. Janez Žvokelj, univ. dipl. inž. metalurgije

 

III. Častno razsodišče:

1. Alenka Čibej, prof. glasbe
2. Marija Goričan, univ. dipl. pravnica
3. Savo Trebše, univ. dipl. inž. elektrotehnike
 
 
Vodnica pohodništva:

Marinka Koželj Stepic, univ. dipl. inž. elektrotehnike

Spletna stran:

Urednica: Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med. spec.

Fotografije:

Franjo Merše, univ. dipl. inž elektrotehnike