Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Poslanstvo društva

Poslanstvo, vizija, vrednote Društva klasikov (DK)

Besedilo sprejeto na 13. rednem občnem zboru DK 17. januar 2013

POSLANSTVO

Društvo klasikov (DK) združuje nekdanje dijake klasične gimnazije in druge, ki cenijo humanistično izobrazbo in vrline na temeljih antične kulture in humanizma. DK si prizadeva za humanistično šolanje in za širjenje poznavanja antične kulture. Pri tem poudarja pomen tovrstne izobrazbe za uspeh v poklicnem delu in za splošno razgledanost. 
Dejavnost DK obsega strokovna predavanja uglednih predavateljev, izletništvo z izobraževalnim programom in občasna družabna srečanja s kulturnim programom. Kot rekreativno dejavnost goji pohodništvo.

VIZIJA

DK naj postane in ostane odmeven dejavnik civilne družbe, prepoznaven predvsem po svojem prizadevanju za humanistične vrednote ter za ohranitev in gojenje izročil antične kulture, zlasti v šolstvu.

VREDNOTE

  • znanje in razgledanost
  • odličnost v delu in ustvarjalnosti
  • svetovnonazorska in mnenjska strpnost ter z njo povezana kultura dialoga
  • preudarnost in odgovornost.