Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Filtriraj kronološko
  1898     1906     1911     1914     1929     1931     1936     1937     1938     1939     1940     1941     1944     1946     1947     1950     1951     1952     1953     1956     1958     1961  
Zapri

Arhiv in spomini

Matura 1946, razreda VIII.a in b

Profesorji, sedijo od leve proti desni: Julije Antić, Eliza Marinčič Skalicky, Elizabeta Kozina, razrednik VIII.a dr. France Tomšič, ravnatelj Anton Lovše, razrednik VIII.b Peter Holeček, Vlasta Tominšek, dr. Ernest Turk, Ivan Krečič, Milan Ziegler.

Maturanti:

 • Beck Etelka
 • Blumauer Ruža
 • Brichta Met
 • Brus Ljubica
 • Dovjak Marta
 • Garibaldi Marija
 • Gosar Magdalena
 • Kremžar Ana
 • Lajovic Apolonija
 • Lozej Mira
 • Mejač Marija
 • Merlak Terezija
 • Mihelič Milena
 • Mihevc Erika
 • Nevšimal Hana
 • Pogorelc Breda
 • Ravljen Jelka
 • Silvester Mirjam
 • Starman Ana
 • Stegovec Justina
 • Strniša Marjeta
 • Škerjanec Vita
 • Zorman Marija
 • Drašler Jožef
 • Filipič Marijan
 • Fugina Stanislav
 • Goslar Miran
 • Hočevar Radoslav
 • Hrašovec Bogomil

 

 • Hren Anton
 • Jerman Janez
 • Jurkovič Josip
 • Klemenčič Justin
 • Klun Fedor
 • Kobler Peter
 • Kričej Drago
 • Likar Boris
 • Lindtner Marko
 • Markič Uroš
 • Martinc Anton
 • Miklavc Janez
 • Mole Izidor
 • Orel Janez
 • Pečaver Albin
 • Pečenko Pavel
 • Peterca Franc
 • Planina Janez
 • Plut Štefan
 • Rostohar Zvonko
 • Sever Martin
 • Sever Savin
 • Sirnik Marijan
 • Stanič Aleksander
 • Šubic Ciril
 • Trošt Vladimir
 • Vajk Hugo
 • Vovk Sergej
 • Vavken Evgen

Spomini

Matura 1938 8.a: Spomin na prof. Franca Gnjezdo

Mila Uršič, roj. Brabec

Matura 1941 8.c: Nagovor ob 60-letnici mature

Jurij Senegačnik

Matura 1941 8.c: Nagovor ob 65-letnici mature

Jurij Senegačnik

8.c: Spomini na dr. Franca Jakliča

Jurij Senegačnik

matura 1961, 4.a(8.a): Spomini na maturantski izlet

Nataša Peternel

Spomini – 50. obletnica mature letnika 1950, 8.a, b, c

Živka Vran Črnivec

Moja klasična gimnazija (1948 – 1956)

Matija Tuma

10 let pohodništva v Društvu klasikov

Marinka Koželj Stepic

60. obletnica mature 8.a in b 1953

G. Weilguny

Spomini na šolanje z maturo l. 1937 ter njene obletnice

G. Schorn