Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Filtriraj kronološko
  1898     1906     1911     1914     1929     1931     1936     1937     1938     1939     1940     1941     1944     1946     1947     1950     1951     1952     1953     1956     1958     1961  
Zapri

Arhiv in spomini

Matura 1941 8a

Profesorji, sedijo od leve proti desni: Anton Gorup, Silvester Kopriva, dr. Franc Jaklič, dr. Josip Šmajdek, Vlasta Pacheiner, dr. Ferdo Kozak, Franc Gnjezda, dr. Ernest Turk.
 

Maturanti

 • Marija Mrak
 • Bernarda Prelec
 • Sabina Pirman
 • Danica Cerar
 • Zdenka Škof
 • Pavla Mavec
 • Vera Gerbec (Mb)
 • Ileana Forčesin (Mb)
 • Vidosava Majcen
 • Klio Maver
 • Vera Juvan
 • Marija Koletič
 • Eleonora Levanič
 • Zlatka Pirnat 
 • Majda Podgornik
 • Iva Železnikar
 • Marija Može
 • Marija Jerina
 • Stazika Černič (Mb)
 • Marija 
 • Rapa Šuklje
 • Savo Podgornik 
 • Ivan Paškulin
 • Velimir Vardjan
 • Savo Schiffrer
 • Anton Jenčič
 • Boris Jereb
 • Franc Bučar (Ško)
 • Erika Lessmann
 • Ružica Kapus
 • Majda Schaup (Mb)
 • Anton Gerbec
 • Franc Benčan
 • Peter Grašek
 • Blaženka Kuhar
 • Slavko Oblak
 • Oskar Borin 
 • Ivan Sok (Mb)
 • Aleš Jerše
 • Stanislav Metelko
 • Ivan Anžič
 • Franc Peršin
 • Franc Plemenitaš (Mb)
 • Ivan Kukovica 
 • Martin Silvester
 • Rudolf Račič
 • Marjan Hladnik
 • Miroslav Malnar 

Niso na sliki: Justina Bedjanič, Cvetana Priol (Mb), Nada Rupena (Mb).

Pribežniki z Državne klasične gimnazije v Mariboru ali s Škofijske klasične gimnazije v Št. Vidu pri Ljubljani (5.5.1941) zaradi druge svetovne vojne so označeni z Mb in Ško.

Matura 1941 8b

Profesorji, sedijo od leve proti desni: Anton Gorup, dr. Josip Šmajdek, dr.Franc Jaklič, dr. Mirko Rupel, Franc Gnjezda, Karel Dobovišek

Maturanti:

 • Arko Branko
 • Babič Miloš
 • Bastič Pavel
 • Belihar Dušan
 • Berden Bazilij
 • Bračko Zvonimir
 • Brecelj Anton
 • Brezigar Zoran
 • Capuder Danilo
 • Čampa Franc
 • Čop Bojan
 • Dolmovič Alojzij
 • Erjavec Bogdan
 • Furman Vladimir
 • Grafenauer Stani
 • Haus Jurij
 • Hofmann Edvard
 • Jakše Alojzij
 • Jerič Smiljan
 • Konkolič Ludvik
 • Krajnik Janez
 • Kreč Vladimir
 • Krek Uroš
 • Lavrič Marijan
 • Löser Henrik
 • Logar Franc
 • Metlikovič Milan
 • Mohorič Stanislav
 • Molka Viktor
 • Rant Pavle
 • Reisner Jože
 • Remec Jakob
 • Reven Zdravko
 • Rössmann Jože
 • Sfiligoj Miljutin
 • Starec Franc
 • Šilc Jože
 • Velikonja Jože
 • Vrhunec Marko
 • Vršec Danimir
 • Zović Alojzij
 • Žužek Mihael
 • Benet Milan (Mb)
 • Habermuth Borut (Mb)
 • Jenčič Franc (Mb)
 • Kajbar Ivan (Mb)
 • Kovačič Anton (Mb)
 • Leber Ivan (Mb)
 • Marinšek Franjo (Mb)
 • Pelcl Ivan (Mb)
 • Rožič Emil (Mb)
 • Šinkovec Ivan (Mb)
 • Zagrajšek Ernest (Mb)

Matura 1941 8c

Profesorji, sedijo od leve proti desni: Alfonz Gspan, dr. Franc Jaklič, Anton Lovše, Franc Gnjezda, dr. Josip Šmajdek.

Maturanti:

 • Avsec Vincencij
 • Balantič Franc
 • Bančič Anton
 • Beznik Vincencij
 • Cimerman Stanislav
 • Danko Albin
 • Drčar Valentin
 • Garibaldi Franc
 • Gregorčič Alojzij
 • Gregorin Alojzij
 • Jenko Jožef
 • Jenko Vilibald
 • Jeretina Janez
 • Jednikar Janez
 • ​Judnič Stanislav
 • Kastelic Jože
 • Kimovec Franc
 • Klemenčič Franc
 • Koprivec Frančišek
 • Kosmač Franc
 • Kralj Jožef
 • Kveder Jožef
 • Matjašič Janez

 

Merala Marjan
Mihelčič Miloš
Miklavčič Milan
Opara Jože
Petek Janez
Potnik Srečko
Praznik Anton
Puntar Borut
Reberšek Frančišek
Rogelj Anton
Senegačnik Jurij
Selan Franc
Skarza Frančišek
Šercelj Alojz
Šmit Jože
Šmon Ivan
Štular Pavel
Vidmar Jožef
Vovk Frančišek
Vrečar Franc
Zrnec Anton
Žakelj Anton
Žemljič Andrej

60 letnica

Sedijo, od leve proti desni: Jože Snoj, Lojze Šercelj, Mimi Mrak s. Jožefa, Iva Železnikar, Vida Majcen Štular, Bernarda Prelec, Ruža Kapus Jager.
Stojijo prva vrsta: Pavel Štular, Vera Juvan-Sparisci (delno zakrita), Rapa Šuklje, Danica Cerar-Pavlin, Klio Maver-Ciuha, Pavla Mavec-Lah Stojijo
druga vrsta: Franc Garibaldi, Jurij Senegačnik, Stane Mohorič (delno zakrit), Slavko Oblak, Velimir Vardjan, Vlado Štangl, Tine Drčar.

65 letnica

Sedijo, od leve proti desni: Iva Železnikar, Danica Cerar-Pavlin, Vera Juvan-Sparisci, Franc Garibaldi, Pavel Štular, Ileana Forčesin-Kopčavar 
Stojijo: Jurij Senegačnik, Rapa Šuklje, Bernarda Prelec, Vida Majcen-Štular, Blaženka Kuhar-Švajger, Ruža Kapus-Jager, Stane Metelko France Bučar Velimir Vardjan, Savo Šifrer, Lojze Šercelj, Tine Drčar, Slavko Oblak, Vlado Štangl.

Spomini

Matura 1938 8.a: Spomin na prof. Franca Gnjezdo

Mila Uršič, roj. Brabec

Matura 1941 8.c: Nagovor ob 60-letnici mature

Jurij Senegačnik

Matura 1941 8.c: Nagovor ob 65-letnici mature

Jurij Senegačnik

8.c: Spomini na dr. Franca Jakliča

Jurij Senegačnik

matura 1961, 4.a(8.a): Spomini na maturantski izlet

Nataša Peternel

Spomini – 50. obletnica mature letnika 1950, 8.a, b, c

Živka Vran Črnivec

Moja klasična gimnazija (1948 – 1956)

Matija Tuma

10 let pohodništva v Društvu klasikov

Marinka Koželj Stepic

60. obletnica mature 8.a in b 1953

G. Weilguny

Spomini na šolanje z maturo l. 1937 ter njene obletnice

G. Schorn