Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Filtriraj kronološko
  1898     1906     1911     1914     1929     1931     1936     1937     1938     1939     1940     1941     1944     1946     1947     1950     1951     1952     1953     1956     1958     1961  
Zapri

Arhiv in spomini

Matura 1950, razred VIII.a

Šolski sluga Virant, Jože Dular, Ida Merhar, Jože Kosmatin (ravnatelj), dr. Vendelin Legiša (razrednik), Vida Wedam, Peter Holeček, Franc Kapus.

Maturanti:

 • Dolenc Dragotin
 • Drobnič Anton
 • Fajdiga Marjan
 • Gantar Kajetan
 • Gerbec Franc
 • Glažar Marko
 • Jamnik Anton
 • Kaplan Franc
 • Mlakar Milan
 • Pleško Peter
 • Rakar Atilij
 • Sotenšek Peter
 • Bordon Božena
 • Cajhen Breda
 • Dragaš Ana Zlata
 • Dremelj Vesna

 

 • Gombač Nevenka
 • Habjan Breda
 • Kisovec Lidija
 • Kveder Marija
 • Lavrinc Sonja
 • Orel Breda
 • Pacheiner Vlasta
 • Perkavec Tatjana
 • Prelec Marija
 • Stanič Tatjana
 • Špeletič Darja
 • Valentin Anica
 • Verbič Marjeta
 • Vran Živka
 • Zavašnik Bogomila
 • Zupan Olga

Matura 1950, razred VIII.b

Profesorji, sedijo od leve proti desni: Franc Kapus (na sliki odrezan), Vida Wedam, dr. Vendelin Legiša, Eliza Marinčič Skalicky, ravnatelj Jože Kosmatin, razrednik Milan Ziegler, Eva Stopar, Peter Holeček, Ida Merhar, Jože Dular.

Maturanti:

 • Črnivec Miroslav
 • Dolenc Anton
 • Erjavec Janez
 • Gnidovec Albin
 • Ivanov Dimitrij
 • Kalan Ivan
 • Kalan Juvencij
 • Kobi Vladimir
 • Kocjančič Ivan
 • Kocutar Leopold
 • Komar Gojmir
 • Korenjak Franc
 • Kovačič Alojzij
 • Krajnik Janez
 • Kržan Miklavž

 

 • Mesar Jože
 • Snoj Blaž
 • Stabej Jože
 • Strle Franc
 • Topole Bojan
 • Urbančič Franc
 • Velkavrh Jože
 • Verbek Jože
 • Vide Franc
 • Vilhar Jakob
 • Vrhovec Jože
 • Zalar Anton
 • Žerovec Božo
 • Žitnik Alojzij

Matura 1950, razred VIII.c

Sedijo od leve proti desni: Hišnik Virant; profesorji: Jože Dular, Ida Merhar, Jože Kosmatin (ravnatelj), Vida Wedam (razredničarka), Peter Holeček, Eva Stopar, Franc Kapus.

Maturanti:

 • Dolničar Franc
 • Erjavec Zlatko
 • Hus Roman
 • Janežič France
 • Kilar Dimitrij
 • Klun Janez
 • Koritnik Ambrož
 • Kos Janko
 • Kovačič Vital
 • Kranjc Andrej
 • Lajovic Janez
 • Lesjak Borut
 • Levstek Igor
 • Merčun Janez
 • Metlika Ivo

 

 • Ozim Igor
 • Pavlovec Rajko
 • Pibernik Anton
 • Pinter Peter
 • Povh Bogdan
 • Prodan Marjan
 • Punčoh Metod
 • Rakuljič Zelov Vanja
 • Rodič Jože
 • Rupnik Alojzij
 • Suhač Peter
 • Škerl Danijel
 • Štefančič Marjan
 • Turk Alojzij
 • Žnidarič Janez

Spomini

Matura 1938 8.a: Spomin na prof. Franca Gnjezdo

Mila Uršič, roj. Brabec

Matura 1941 8.c: Nagovor ob 60-letnici mature

Jurij Senegačnik

Matura 1941 8.c: Nagovor ob 65-letnici mature

Jurij Senegačnik

8.c: Spomini na dr. Franca Jakliča

Jurij Senegačnik

matura 1961, 4.a(8.a): Spomini na maturantski izlet

Nataša Peternel

Spomini – 50. obletnica mature letnika 1950, 8.a, b, c

Živka Vran Črnivec

Moja klasična gimnazija (1948 – 1956)

Matija Tuma

10 let pohodništva v Društvu klasikov

Marinka Koželj Stepic

60. obletnica mature 8.a in b 1953

G. Weilguny

Spomini na šolanje z maturo l. 1937 ter njene obletnice

G. Schorn