Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Dejavnosti

Predavanja

Že od ustanovitve dalje skrbi društvo za izobraževanje svojih članov in pripravi vsak mesec (razen v poletnem času) predavanje. Teme so z najrazličnejših področij, večkrat prilagojene aktualnim dogodkom v letu (obletnice, izidi knjig, razni pomembni dogodki)). Pri izbiri predavateljev velja načelo, da naj bo predavatelj strokovnjak in odličen poznavalec teme. Večinoma so to nekdanji dijaki – klasiki, vabimo pa tudi druge ugledne strokovnjake z zanimivimi temami. Predavanj ne honoriramo, se pa zahvalimo predavatelju s knjigo po njegovem izboru. Poleg povzetka predavanja prejmemo vedno tudi predavateljev življenjepis, ki je pomemben pokazatelj obsežnosti njegovega strokovnega dela in življenjske poti. 

Vsa predavanja so ob četrtkih, ob 17. uri, v veliki dvorani v II. nadstropju Osnovne šole Prežihovega Voranca, na Prežihovi ulici 8 v Ljubljani, kjer je tudi domicil Društva klasikov. Predavanja so odprtega tipa. Vstop je prost.

Strokovni izleti

Strokovni izleti so prav tako del želje naših članov po novem znanju. Spomladi in jeseni pripravimo 2-3 izlete, kjer v enem dnevu obiščemo manj znani predel naše domovine (ali zamejstva) in se seznanimo z njegovo naravo, zgodovino, kulturo, z značilnostmi in posebnostmi, včasih pa tudi obiščemo zanimivo razstavo.  Strokovne izlete vodijo naši člani z obsežnim znanjem,  po potrebi pa nanje povabimo tudi strokovnjake z posebnim poznavanjem teh krajev ali njihovih dejavnosti. Stroške izletov poravnajo udeleženci sami.

Pohodništvo

Pohodništvo je pomemben, rekreativen del dejavnosti društva. Enkrat mesečno (razen v poletnih mesecih), se člani pod vodstvom izkušene vodnice podajo na planinarjenje doma ali v tujini. Poleg fizične rekreacije nudi pohodništvo tudi ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti na poti. Stroške pohodništva poravnajo udeleženci sami.

Družabna srečanja

Društvo skrbi tudi za srečanja vseh generacij članov (maturanti od leta 1938 dalje) na občasnih družabnih večerih s kulturnim programom (literarni, glasbeni), s pogovori udeležencev ob manjši pogostitvi ali pa z  glasbeno-plesnim večerom (prvič leta 2013).

Zadnje dejavnosti

Kaj lahko starostniki še sami storimo za svoje zdravje?

V prvem delu je dr. Polona Peternel, specialistka interne medicine, predstavila najpogostejše bolezni srca v starosti, možnosti in specifičnosti njihovega zdravljenja ter pomen bolnikovega sodelovanja.
Predavanja
Prof. dr. JURIJ KUNAVER

Pavel Kunaver (1889 – 1988)

Avtor knjige je predstavil svojega očeta, Pavla Kunaverja, profesorja na Klasični gimnaziji med leti 1946 in 1959, geografa, astronoma, slikarja in športnika, ki je že pred 1. svetovno vojno zaslovel kot eden prvih slovenskih plezalcev, jamarjev in smučarjev, pa tudi kot nadarjen pisec in ilustrator.
Predavanja
Mag. DUŠAN FATUR

Arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško

Predavatelj je, kot vladni udeleženec razgovorov in poznavalec, že leta 2007 na srečanju Društva klasikov imel predavanje o meji med obema državama pod naslovom Od jugurtinske vojne do sporazuma Drnovšek – Račan.