Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Dejavnosti

Predavanja

Že od ustanovitve dalje skrbi društvo za izobraževanje svojih članov in pripravi vsak mesec (razen v poletnem času) predavanje. Teme so z najrazličnejših področij, večkrat prilagojene aktualnim dogodkom v letu (obletnice, izidi knjig, razni pomembni dogodki)). Pri izbiri predavateljev velja načelo, da naj bo predavatelj strokovnjak in odličen poznavalec teme. Večinoma so to nekdanji dijaki – klasiki, vabimo pa tudi druge ugledne strokovnjake z zanimivimi temami. Predavanj ne honoriramo, se pa zahvalimo predavatelju s knjigo po njegovem izboru. Poleg povzetka predavanja prejmemo vedno tudi predavateljev življenjepis, ki je pomemben pokazatelj obsežnosti njegovega strokovnega dela in življenjske poti. 

Vsa predavanja so ob četrtkih, ob 17. uri, v veliki dvorani v II. nadstropju Osnovne šole Prežihovega Voranca, na Prežihovi ulici 8 v Ljubljani, kjer je tudi domicil Društva klasikov. Predavanja so odprtega tipa. Vstop je prost.

Strokovni izleti

Strokovni izleti so prav tako del želje naših članov po novem znanju. Spomladi in jeseni pripravimo 2-3 izlete, kjer v enem dnevu obiščemo manj znani predel naše domovine (ali zamejstva) in se seznanimo z njegovo naravo, zgodovino, kulturo, z značilnostmi in posebnostmi, včasih pa tudi obiščemo zanimivo razstavo.  Strokovne izlete vodijo naši člani z obsežnim znanjem,  po potrebi pa nanje povabimo tudi strokovnjake z posebnim poznavanjem teh krajev ali njihovih dejavnosti. Stroške izletov poravnajo udeleženci sami.

Pohodništvo

Pohodništvo je pomemben, rekreativen del dejavnosti društva. Enkrat mesečno (razen v poletnih mesecih), se člani pod vodstvom izkušene vodnice podajo na planinarjenje doma ali v tujini. Poleg fizične rekreacije nudi pohodništvo tudi ogled zgodovinskih in kulturnih znamenitosti na poti. Stroške pohodništva poravnajo udeleženci sami.

Družabna srečanja

Društvo skrbi tudi za srečanja vseh generacij članov (maturanti od leta 1938 dalje) na občasnih družabnih večerih s kulturnim programom (literarni, glasbeni), s pogovori udeležencev ob manjši pogostitvi ali pa z  glasbeno-plesnim večerom (prvič leta 2013).

Zadnje dejavnosti

Predavanja
Prof. dr. MARIJA STROJNIK, univ. dipl. fizike

O svetlobi, optični znanosti, barvah in klasični izobrazbi

Združeni narodi so proslavili leto 2015 kot Mednarodno leto svetlobe in tehnologij, ki jih omogoča svetloba (IYL 2015). Želeli bi, da bi se ljudje bolj zavedali znanstvenih dosežkov o svetlobi in njenih aplikacijah ter o njenem pomenu za človeštvo.
Predavanja
Prof. dr. PETER KREČIČ

Plečnik

Predavatelj, ki je pri nas predaval o Plečniku že leta 2008, je tokrat predstavil svojo knjigo o njem, izjemno izčrpno in poljudno pisano biografijo, saj arhitekta Jožeta Plečnika (1872-1957) preučuje že desetletja.
Predavanja
Ddr. VERENA PERKO, univ. dipl. arheologinja, muzeologinja

Tacitova Germanija

Kaj takšnega reči za katerokoli knjigo, je velik greh. Posebno, če gre za 2000 let staro delo, ki so ga po mnogih stoletjih ponovno odkrili v 15. stoletju in začeli z navdušenjem brati. Zanjo predavateljica pravi, da je verjetno njena najljubša in jo zato želi predstaviti tudi Društvu klasikov.
Predavanja
Mag. TATJANA ROZMAN

Klasični jeziki med tradicijo in novimi izzivi poučevanja v sodobnem šolskem sistemu

Šolski sistem si je v preteklih obdobjih izvajanja klasičnih vsebin vsaj načelno prizadeval za oblikovanje avtonomnega in kritičnega posameznika, se je pa v praksi pogosto dogajalo drugače.