Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Avete - pozdravljeni!

Društvo klasikov združuje nekdanje maturante klasičnih jezikov (latinščina, stara grščina) in pridružene člane, ki jih zanimajo antična kultura ter program in delovanje društva. Ustanovili smo ga  leta 2000 nekdanji maturanti osemrazredne državne  Klasične gimnazije v Ljubljani ob stoletnici  (1999) njene zgradbe v Prežihovi ulici 8. Danes je v njej Osnovna šola Prežihovega Voranca, ki po ukinitvi osemletnih gimnazij v šolskem letu 1958/59 ter ob uvedbi osemletne osnovne šole in štiriletnih gimnazij, nadaljuje na osnovnošolski stopnji neprekinjeno,  450-letno tradicijo pouka latinščine v Ljubljani. Njegovi  začetki segajo v leto 1563, ko je bila ustanovljena prva (protestantska, stanovska) latinska šola in gimnazija na naših tleh. V tej zgradbi je tudi sedež društva.

Društvo klasikov je bilo ustanovljeno z namenom nadaljnjega izobraževanja in druženja svojih članov. Te cilje izpolnjuje s štirimi oblikami svojega delovanja. Predavanja so enkrat mesečno v času šolskega leta. Teme so zelo  različne, pogosto ob aktualnih dogodkih, predavatelji  pa strokovnjaki s svojih področij. Strokovni izlet  pripravimo dvakrat letno po domovini ali v sosednjih državah, kjer nas vodniki seznanijo z zgodovino in drugimi zanimivostmi teh krajev. S pohodništvom, ki je enkrat mesečno, skrbimo za rekreacijo in pod vodstvom naše vodnice spoznavamo lepote planin in gora doma in tudi v tujini. Ob raznih priložnostih ali jubilejih pa društvo pripravi družabni večer ali krajšo kulturno prireditev.

Društvo si že od svoje ustanovitve prizadeva za ohranitev rednega pouka latinščine in klasično-humanističnega izobraževanja v javnem šolstvu – vsaj  v nekaj osnovnošolskih regijskih centrih in gimnazijah po državi. Zaveda se pomena te odlične in tradicionalne izobrazbe za znanje in razvoj ne le posameznika temveč tudi naše celotne družbe in naroda.

Na svoji spletni strani objavljamo vse svoje dejavnosti od ustanovitve dalje, spomine dijakov, arhive pomembnih dogodkov v preteklosti kot tudi povezave na sedanje dogodke ali podatke v zvezi s klasičnimi jeziki. Zgodovinski podatki o tem pouku pa so zbrani v zborniku LJUBLJANSKI KLASIKI 1563 -1965 (725 strani), ki smo ga ob jubileju zgradbe leta 1999 pripravili in izdali v samozaložbi maturanti te gimnazije. Digitalno obliko pa  je pripravil  Inštitut novejše zgodovine in je dostopna tudi na naši spletni  strani, kjer nudi množico dragocenih  podatkov.

Dobrodošli v našem članstvu!
 

P E R  A S P E R A  A D  A S T R A

Po trnovi poti do zvezd

  • Protestantska šola (1563 - 1598)
  • Jezuitska šola (1597 - 1773)
  • Doba terezijanske gimnazije (1773 - 1849)
  • Osnovna šola Prežihovega Voranca (od 1958 dalje)
Strokovni izlet

Lendava in njena okolica

Lendava se razprostira na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške meje. Leži ob vznožju Lendavskih goric, nedaleč od reke Mure. Ima zelo zanimivo zgodovino, ki sega tja do 2500 let pred našim štetjem. Našo severovzhodno regijo smo dodobra raziskali. 

Pouk latinskega jezika

O Latinščini

V tej zvezi je posebej zanimiv članek “Das Latinum und die Qualität der deutschen Universitätsstudenten”, Forum Classicum 47 (2004) Nr.2 S.108 ... 113. Članek je poročilo o raziskavi, ki jo je v letih 2001 in 2002 opravil prof. W. D. Lebek, nekdanji predstojnik katedre za klasično filologijo in pripadajoče discipline v Kölnu ...

Mature

Pomagajte ohranjati zgodovino klasične gimnazije!

Imate morda stare fotografije, predvsem maturantske, iz dijaških let na nekdanji osemletni ali sedanji štiriletni klasični gimnaziji? Pišite nam.

Obvestila

25
Nov
13
Nov

Preberite

Učenje latinščine v dobi umetne inteligence

DELO, 25. oktober 2023

Obeležitev 20-letnice pohodništva v Društvu klasikov na Vršiču

Ob 60.letnici zadnje mature 1958 na osemletni klasični gimnaziji v Ljubljani

NEDELJSKI DNEVNIK, 17. oktober 2018

IN MEMORIAM

Vida Wedam (1921 – 2018)

Ob 100-letnici izida, leta 1915, velikega Doklerjevega Grško-slovenskega slovarja

V spomin kulturnemu dogodku

PROF. DR. FRANC VIKTOR NEKREP NA SPLETU

LATINITAS INTERRETICA

Intervju z Bogdanko Pirc Marjanovič

DNEVNIK, 10. Januar 2014

450 let klasično-humanističnega pouka v Ljubljani

Glasilo LJUBLJANA, februar 2014