Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo

Mila Uršič, roj. Brabec, matura 1938, 8.a: Spomin na prof. Franca Gnjezdo

Prof. Franc Gnjezda, razrednik 8.a razreda, letnik 1938, na 35. obletnici mature na Livadi ob Ljubljanici.

Pred maturo (junija 1938) je slikar Marij Pregelj, čigar sestra Bazilija Pregelj je bila naša sošolka, portretiral celoten razred. Profesor Gnjezda nas je namreč poleg latinščine učil tudi umetnostno zgodovino in nas redno vodil na razstave v Jakopičev paviljon. Te portrete – svinčnik, oglje – smo mu ob koncu leta podarili. Po njegovi smrti jih je hčerka Olga vrnila Pregljevi, ona pa nam, sošolkam in sošolcem. Marij Pregelj nas je slikal pri Osanovih na Viču, Jože Osana, ki je bil že takrat dober pianist, pa je medtem igral na klavir. Bilo je zelo romantično.