Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
Bergant, avtoličarstvo in kleparstvo
13. November 2023

Vabilo v Društvo klasikov

Spoštovani,
 
Društvo klasikov vabi medse vse, ki ste – v slovenskih ali tujih šolah oziroma individualno – usvojili osnove latinskega ali/in starogrškega jezika ter se spoznali z antično kulturo in civilizacijo. Omenjeni pogoj velja za redne člane, v naše društvo pa se lahko vključite tudi brez njega, kot pridruženi član (gl. priloženo Pristopno izjavo, Opombi 1–2).